ഉച്ച ഊണ്

Published by jayaraj under on 11:18 AM

ഇന്ന് ആരെയാണോ കണ്ടത് ? 
ഉച്ചവരെ ആയിട്ടും ഒരു പ്രാണിയെയും കഴിക്കാന്‍ കിട്ടിയില്ല. 
വിശന്നിട്ടു കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഹോ ..!!


എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാം.
എന്തെങ്കിലും വന്നാല്‍ പിടിക്കാമല്ലോ..


ആ ഇലയില്‍ എന്തോ അനങ്ങുന്ന പോലെ . 
ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഭഗവാനേ, വല്ലതും തടയണേ....


കണ്ടിട്ട് നല്ല കോളണെന്നാ തോന്നുന്നേ.

 ഇവിടെ വാ, മോനെ ......
എന്റെ വിളി ദൈവ കേട്ടു. ഇന്നത്തെ കാര്യം കുശാല്‍....


സ്വല്‍പ്പം താഴോട്ടു ഇറങ്ങി ഇരിക്കാം. പിന്നെ സ്വസ്ഥമായി കഴിക്കാമല്ലോ...
 


Powered by Blogger.