എന്നെ അറിയാമോ ?????????????

Published by jayaraj under on 10:02 PM

കളിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍

Published by jayaraj under on 9:39 PM


 ചില കഥകളി കാഴ്ചകള്‍
(കഥ - കല്യാണ സൌഗന്ധികം )  

മുടിയേറ്റ്‌

Published by jayaraj under on 7:49 AM
പരമശിവന്റെമുന്‍പില്‍  ചെന്ന് നാരദ മുനി ദാരികന്റെ   പ്രവര്‍ത്തികളെ കുറിച്ച് ഉണര്‍ത്തി ക്കുന്നു. അതാണ് ഓല വായന?
 മുടിയേറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആണ് ഇത്.
 ദാരികന്‍ 

 ദാരികന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു 


  ഭഗവതി വരുന്നു 


ദാരികനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു 

(പേരൂര്‍ കാവില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം )

ചില പൂര കാഴ്ചകള്‍

Published by jayaraj under on 10:18 PM

 മംഗലാം കുന്ന്  അയ്യപ്പന്‍

ബ്രഹ്മദത്തന്‍

അയ്യപ്പന്‍

നന്ദന്‍

വിശ്വനാഥന്‍

ഇടയ്ക്കു സ്വല്‍പ്പം വികൃതി ( തൂണില്‍ കെട്ടിയിരുന്ന മല പറിച്ചു വായില്‍ വയ്ക്കുന്ന കുറുമ്പന്‍ )

ശിവസുന്ദര്‍

ശേഖരന്‍

രാജശേഖരന്‍   
പേരിട്ടിട്ടില്ല ...!!!

പുതുപ്പള്ളി കേശവന്‍

ദീപുതിരുനക്കര ശിവക്ഷേത്രത്തില്‍  കുടമാറ്റത്തില്‍  പങ്കെടുക്കാന്‍ വന്ന ഗജവീരന്മാര്‍ അമ്പല മതില്‍ കെട്ടിന് അകത്തു നിന്നും ജനസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാന്‍ ഊഴം കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു
Powered by Blogger.