കളിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍

Published by jayaraj under on 9:39 PM


 ചില കഥകളി കാഴ്ചകള്‍
(കഥ - കല്യാണ സൌഗന്ധികം )  

3 comments:

കുഞ്ഞൂസ്(Kunjuss) said... @ April 30, 2012 at 11:28 PM

മിഴിവാര്‍ന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ....

anupama said... @ May 3, 2012 at 11:14 PM

Dear Jayaraj,
Beautiful photos..!wonderful shots !
Hearty Congrats !
Sasneham,
Anu

വിരോധാഭാസന്‍ said... @ January 25, 2013 at 3:29 PM

വളരെ മനോഹരം ..


ആശംസകള്‍

Post a Comment

Powered by Blogger.