നന്ദികേശ്

Published by jayaraj under on 7:54 AM
നന്ദികേശ് ( വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തില് നിന്നും പകര്ത്തിയത്)

2 comments:

വിരോധാഭാസന്‍ said... @ February 1, 2016 at 2:00 PM

എന്താ ഭംഗി

jayaraj said... @ February 2, 2016 at 10:07 PM

2 വര്ഷം മുന്പ് എടുത്ത ചിത്രമാണ് ഇത്.

Post a Comment

Powered by Blogger.